بی اخلاقی یا بی تابی برای احقاق حق؟

اتفاق مهمی که در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) رخ داد و عوامل ایجاد چنین عکس العملی در مردم بر کسی پوشیده نیست اما باتوجه به صحبت ها و تحلیل های فراوانی که این روز ها در باره ی این موضوع گفته و نوشته می شود نکات جالبی به چشم می آید که شاید کمتر کسی به آن توجه کند. عده ای این کار را تحسین کردند و عده ای تقبیح و عده ای هم بی تفاوت از کنار آن گذشتند ، عده ای این کار مردم را بی اخلاقی نام دادند و عده ای این کار را عکس العمل مردم در مواجهه با یکسال تسامح و تقافل سید حسن در مقابله و مواجهه با سران فتنه قلمداد کردند ، عده ای در مقابل این حرکت مردم تحلیل کردند که مردم شان مراسم ارتحال حضرت روح الله را نگه نداشتند و عده ای هم گفتند که مراسم ارتحال جای این کار ها نیست و عده ای هم گفتند اگر باز در آن فضا قرار گیرند شدید تر از قبل در مقابل نواده ی اسمی حضرت روح الله خروش می کنند ، اما مهمتر از همه شاید عکس العمل کسانی بود که امروز به عنوان سران فتنه و ایادی استکبار از آنها نام میبریم

اگر نگاهی به خبر های پخش شده توسط رسانه های مروج فتنه و ضد نظام داشته باشیم به وضوح مشخصه که هیچ کدام از این رفتار مردم راضی نیستند و به نوعی به دنبال این حرکت مردم باز هم فحاشی را نسبت به مردم و نظام از سر گرفته اند و در مقابل سخنان روشنگرانه ی مقام معظم رهبری هیچ حرفی برای گفتن نداشتند جز اینکه خبری کوتاه از آن مخابره کنند و در مقابل حرف حق رهبری سکوت کنند یا اینکه به امام و خط امام توهین کنند زیرا که می دانند معیاری که رهبری برای خط امامی بودن معرفی کردند به نفع دوستان داخلی آنها نیست.

بر اساس سوابق گذشته و تجربیات بدست آمده در این 31 سال انقلاب اسلامی دیگر فهمیده ایم که زمانی که دشمنان به فحاشی علیه ما و اقامات ما می چردازند به یقین راه را درست آمده ایم و به اصطلاح به هدف زده ایم مانند زمانی که در مقابل دشمنان دین و اسلام در 9 دی قیام کردیم و در ادامه در 22 بهمن تیر خلاص را به منافقان و دشمنان زدیم و به آنها فهماندیم که ایران ، سرزمین بقیة الله است و جای منافقان نیست و آنها در عوض تمام سوالاتی که ازشان کرده بودیم و بی پاسخ مانده تا به امروز به استهزا و توهین و فحاشی پرداختند تا خود را اثبات و تبرئه کنند!

انقلاب برای توده ی مردم ایران است نه عده ای مرفه بی درد و نه بیت امام و نه هیچ فرد و گروه دیگری!

گفتند که مردم به سید حسن توهین کردند اما نگفتند که آیا شعار مرگ بر موسوی توهین به امام است؟ کجای تاریخ نوشته که موسوی یعنی خمینی؟! شعار مرگ بر منافق مردم را توهین میدانند غافل ازینکه امام بدترین و سخت ترین برخورد ها رو با همین منافقین داشت! سید حسین را فراموش کرده اید؟ امام در مواجهه با او چه گفت؟ " سید حسین را تحت الحفظ بیاورید اگر دست به سلاح برد با تیر بزنیدش " ! سید حسین هم یکی بود مانند سید حسن! هنوز 21 سال نگذشته که اینگونه یادتان رفته رفتار امام را! هنوز 21 سال نگذشته که رهبر عزیز ما باید با تلخی از خط امام یاد کند و افرادی که کج رفتند و شکست خوردند! هنوز 21 سال نگذشته که در مقابل تمام مردم خود ایستاده اید!

سید حسن کجا بود زمانیکه به خیمه ی عزای فرزند فاطمه جسارت شد و دل صاحب الزمان شکست؟ چرا راه دور برویم؟ کجا بود زمانیکه در 16 آذر عکس پدربزرگش پاره شد و به آتش کشیده شد؟! آن زمان بیت امان نبود؟ آن زمان کر و کور بود؟ یا شاید هم لال بود و نمی توانست حرف بزند؟! چرا از سفر خود به لندن پس از انتخابات نگفت؟ چرا از هر هر و کر کر خود سر میز نفاق در عروسی پسر میردامادی چیزی نگفت؟ چرا از دم خور شدن با فتنه گران و دشمنان چیزی نگفت؟ آن زمان نوه ی امام و میراث یادگار امام نبود و امروز به یکبار شد خود امام ؟!

امام بار ها گفت پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد هرگز نگفت پشتیبان بیت من باشید و در عین حال گفت اگر منتسبین به من خطایی کردند سختگیرانه رسیدگی کنید! کار به جایی رسیده که مهدی کروبی ها و موسوی ها و دوستانشان باید از سید حسن طرفداری کنند و چه کسی باعثش بود؟ مردم یا خود سید حسن؟ مردم که خصومت شخصی با کسی ندارند !!

می خواهند از انقلاب باج بگیرند و از جیب امثال سید حسن خرج می کنند و سکوت امثال سید حسن چیزی جز مهر تایید تمام کارهای این منافقان نیست.

مردم بار ها نشان دادند که با هیچ کسی بر سر منافع اسلام عهد اخوت نبسته اند تا زمانی از کسی حمایت می کنند که با دشمنان همکاسه نشده باشند.

/ 0 نظر / 24 بازدید