سوراخ

گفت: خاتمی گفته است ملاک رأی مردم است و حکومت علی(ع) هم با خواست مردم بود.
گفتم: راستی! چه کسانی با خواست و رأی مردم برای حاکمیت حضرت امیر(ع) مخالفت کردند؟ آهان! یادم آمد، معاویه و عمر و عاص و...
گفت: موسوی هم گفته است این افتخار جنبش سبز است که همه گروهها با دیدگاهها و عقاید مختلف در آن حضور دارند!
گفتم: در جنگ احزاب هم تمام دشمنان رسول خدا(ص) اختلافات خود را موقتاً کنار گذاشته و برای مقابله با اسلام و به شهادت رساندن رسول خدا(ص) با یکدیگر ائتلاف کرده بودند.
گفت: کروبی هم گفته است کسانی را که در گذشته یار امام(ره) بوده اند نمی توان به خیانت متهم کرد!
گفتم: مگر منتظری در گذشته یار امام(ره) نبود؟ چرا امام راحل (ره) او را برکنار کرد؟ شریح قاضی هم در دوران حضرت امیر علیه السلام قاضی بود ولی بعدها حکم قتل امام حسین(ع) و یارانش را صادر کرد.
گفت: چه عرض کنم؟! چرا این عده هنوز عبرت نگرفته و متوجه نیستند چه سقوط وحشتناکی کرده اند؟!
گفتم: یارو افتاده بود توی چاه و زخم و زیلی شده بود، با خودش گفت؛ شانس آوردم که ته این چاه سوراخ نیست!!


/ 0 نظر / 22 بازدید