یک!

به نقل از وبلاگ مسعود ده نمکی:

درک این سخنان در جامعه امروز ما که چالشی جدی میان دو طبقه متوسط رو به بالا و متوسط رو به پایین به وجود آمده آسان است.شهروندانی که حالا خود خودشان را به درجه یک و دو تقسیم می کنند و گروهی خود و نظرش را مثل رنگ پوست خود به رخ دیگران می کشد .دیکتاتورهای کوچکی که مجال یقه گرفتن پیدا کرده اند و صورتک روشنفکری را  ناخواسته کنار زده اند ....

امام علی می فرماید:

پسرم!کلام فقیر شنیده نمی شود و مقام او شناخته نمی شود

فقر غربتی است در وطن

پسرم! اگر فقیر راستگو باشد او را دروغگو می نامند

اگر زاهد باشد او را نادان می خوانند

/ 0 نظر / 13 بازدید